home ProffesionalPersonalLinksContact

CV | Книги | Научни публикации | Участия в конгреси | Снимки

c

Curiculum Vitae

 

ИМЕ:
Милко М. Сираков

ДАТА НА РАЖДАНЕ:
02.12.1948

МЕСТОРОЖДЕНИЕ:
София, България

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен, с две деца (1977 и 1982 г.)

ЧАСТЕН КАБИНЕТ:
Ул. “Ивайло” № 21
София 1606
Записване: 0888-55-74-25
e-mail:
contact

ОБРАЗОВАНИЕ:

1976 - Диплома и правоспособност на ЛЕКАР (МА - София)
1981 - Дисертация на тема: "Клинични, антропометрични и
хормонални изследвания при момичета с менструални
нарушения"
1985 - Диплома за специалност по Акушерство и гинекология
1986 - Специализация по гинекологична микрохирургия в
Университетската АГ клиника - Дюселдорф (ФРГ)
1990 - Специализация по Детска хирургия и ендокринология - 
(Hopital Necker - Paris, France)
1991 - Специализация по Гинекологична хирургия (Hopital
Intercomunal-Creteil)  и Гинекологична ендокринология
(Hopital "Hotel Dieu") - Paris, France
1995 - Специализация в University King's Ob&Gyn College,
Cambridge, United Kingdom
2006 - Специализация по Ендоскопска хирургия в Kinki University
Hospital, Osaka, Japan

КАРИЕРА:

1977 - Ординатор в Окръжен онкологичен диспансер - Враца
1978 - "Редовен аспирант" при Научния институт по акушерство
и гинекология - София (сега - УБ "Майчин дом")
От 1981 - Асистент при Научния институт по акушерство и
гинекология - София
От 1984 - Старши асистент при Научния институт по акушерство и
гинекология - София
От 1992 - "Oberarzt" в АГ - Клиниката и Ендоскопски център -
Волфен, Университетска болница към Университета в  Хале (ФРГ)
От 1993 - Главен асистент и Завеждащ отделение по Детско-
юношеска гинекология към Университетска АГ болница "Майчин дом"
От 2006 - Доцент към Университетска АГ болница "Майчин дом"
2009 - 2014 - Началник на ІІІ Гинекологична клиника „Репродуктивно здраве” към УБ „Майчин дом”
От 2014 - Професор към Университетска АГ болница "Майчин дом"


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ:

От 1979 - със студенти по медицина и стоматология
От 1985 - със студенти по медицина, стоматология и
специализиращи лекари

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:

 • 142 научни публикации
 • 3 монографии
 • 118 участия в наши и
  международни конгреси

КЛИНИЧЕН ОПИТ:

 • Акушерство и гинекология
 • Детско-юношеска гинекология
 • Гинекологична микрохирургия
 • Ендоскопска хирургия
 • Гинекологична ендокринология 
 • Стерилитет
 • Ехография
 • Компютърна обработка на данни

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

Английски, Немски, Френски, Руски

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

 • Българско Дружество по Акушерство и Гинекология (БДАГ,
  Генерален Секретар)
 • Българско Дружество по Детско-Юношеска Гинекология (Председател)
 • Българска Асоциация по Семейно Планиране и Сексуално Здраве (БАСП, член на Управителния борд)
 • Съюз на Учените в България
 • European Board and College of Gynaecol. & Obstetrics (EBCOG)
  (член на EBCOG Council, представител на България) (FIGIJ)
 • Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile
  (член на Управителния борд)
 • European Association of Pediatric and Adolescent Gynecology (EURAPAG, 2011 –
  2014 – Генерален секретар, 2014 – 2017 – Президент)
 • Российская Федерация Детских и Подростковых Гинекологов ((РФДПГ, приет за "Почетен член")
 • Еuropean Society of Contraception